2018 පොහොය නැකත් නිවැරදියි / රතුවිතාන කියයි

2018 අප්‍රේල් 29 වැනිදා වෙසක්‌ පොහෝ දිනය ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට්‌ නිවේදනය නිවැරදි බව ප්‍රවීණ ජ්‍යෙතිෂවේදී  ආචාර්ය පියසේන රතුවිතාන මහතා නිවේදනය කරනවා. 2018 අප්‍රේල් 29 වැනිදා පූර්ව භාග 6.37 ට වෙසක්‌ පොහොය ලබා 30 වැනිදා උදේ 6.28 ගෙවී යන බවද සිල් සමාදන් වීම 29 වැනි ඉරිදා බවද පියසේන රතුවිතාන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

සිංහල ක්‍රමය අනුව අප්‍රේල් 15 සිට මැයි 15 දක්‌වා වෙසක්‌ මාසය බවත් තිරසර පංචාංග ලිතේ එය පැහැදිලිව දක්‌නට ඇති බවත් ඒ මහතා පවසනවා.

2018 අප්‍රේල් 29 දින වෙසක්‌ පොහොය යෙදෙන බවට සඳහන් කළ ගැසට්‌ නිවේදනය වැරදි බවට ඇතැම් පිරිස්‌ පවසන මතය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරමින් ඒ මහතා මේ බව නිවේදනය කර තිබුණා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න